Askerlik İşlemleri

 • 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na dayanarak hazırlanan Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği ilgili maddesine göre (http://www.asal.msb.gov.tr/yedek_subay/88_Sevk_Tehir_Islemleri.htm) Lisansüstü öğrencilerinin Sevk tehiri (tecil) işlemleri öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır. Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz. Öğrencilerimiz, tüm askerlik işlemleri için Enstitüye dilekçe vermek ve takip etmekle yükümlüdürler. 

 • Yükseköğrenim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen azami süreler dâhilinde öğrencilerin sevk tehirleri 35 yaşını doldurdukları senenin sonuna kadar yapılabilmektedir. Öğrenim gördüğü programın azami süresini aşan öğrencilerin ve özel öğrencilerin sevk tehir işlemleri yapılmaz.

 • Bakaya öğrencinin sevk tehirine ve öğrenimine yasal imkan bulunmamaktadır. 

 • Lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez lisansüstü eğitim yapanların sevk tehiri işlemi yapılmaz.

 • Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 14/2 ila 18/2 maddeleri uyarınca lisansüstü eğitimi nedeniyle sevk tehir işlemi yapılan yükümlülerden kaydını yeniletmediği veya eğitime devam etmediği tespit edilenlerin bu durumu Enstitü tarafından ASAL Bölge Başkanlıklarına bildirilir ve sevk tehir işlem iptal edilir. 

 • Yeni kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerinin sevk tehiri (tecil) işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin;

  1. Askerlik Durum Belgesi (aslı)

  2. Nüfus Cüzdanı (fotokopisi)

  3. Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi  ile Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekir.

 • Yeni kayıt yaptıran öğrenciler kayıt için aldıkları askerlik durum belgelerinde başka kurumdan yapılmış tecilleri görünüyor ise,  tecilli göründükleri belge ile Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne kayıt yaptırabilirler. Bizzat Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından tecil yapılabilmesi için öğrencilerin başka kurumdan yapılan tecillerinin iptal edilmesi gerekir. 

 • Kaydı silinen, mezun olan öğrencilerin sevk tehirleri en geç 2 ay içinde iptal edilmektedir.