Biz kimiz?

Merhabalar,

1999 yılında İşletme Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve İngiliz Kültürü ve Edebiyatı olmak üzere üç farklı akademik programla birlikte çalışmalarına başlayan Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, zaman içerisinde hızla gelişerek bugün on dokuz yüksek lisans ve beş doktora programı ile hizmet vermektedir. Yeni yüksek lisans ve doktora programları açmak için ise hazırlıklarımız devam etmektedir.

Öncelikli amacımız, nitelikli akademik kadromuz ve sürekli güncellenen yenilikçi lisansüstü programlarımız ile Atılım Üniversitesi’nin edindiği "Türkiye’nin ve dünyanın iyi araştırma üniversitelerinden birisi olmak" hedefine sosyal ve beşeri bilimler alanlarından etkin katkılar yapabilmektir. Bu bağlamda, ülkemizdeki yükseköğrenim ortamının beraberinde getirdiği rekabet koşullarını gözardı etmeyen nitelikli akademik programlar oluşturmak, mezun öğrencilerimize uluslararası ölçekte rekabet edebilecekleri ileri düzey akademik/mesleki donanımı kazandırmak ve özgün çalışma alanlarında yayın ve araştırma kapasitelerini geliştirebilecekleri seçici yüksek lisans ve doktora programları ile ideal öğrenim ortamını sağlamak Enstitümüzün öncelikli hedeflerindendir.

Bu doğrultuda, tezsiz programlarımız, öğrencilerimize ilgili disiplindeki en son bilgi ve becerileri kazandırarak, onları rekabetin giderek arttığı günümüz iş dünyasında daha donanımlı hale getirmek misyonuyla eğitim vermektedir. Tezli programlarda ise amacımız, öğrencilerimize pratik/uygulamaya ilişkin mesleki beceriler yanında teoriyi anlamada ve anlamlandırmada bilimsel bilgiyi elde etme uzmanlığını kazandırmayı sağlamaktır. Bu yönüyle tezli yüksek lisans programlarımız uluslararası bilimsel topluluğun birer üyesi olmayı ve araştırmalarını doktora düzeyinde sürdürmek isteyen öğrencileri bu hedefe hazırlamayı ilke edinmiştir. Böylece hem geleceğin akademik kadrosunun hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, analiz ve sentez gücü yüksek uzman ve araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır. 

Bizimle aynı vizyonu paylaşan, yenilikçi ve Atılımcı bireyleri Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında görmekten mutluluk duyacağız.

 

                                                                                                                                                                             Saygılarımla,

                                                                                                                                                               Prof.Dr.Dilaver TENGİLİMOĞLU

                                                                                                                                                                             Enstitü Müdürü