Diploma İşlemleri

Mezuniyet İşlemleri

İLK DEFA BELGE ALACAK ÖĞRENCİLER

 

Hazır olması durumunda diploma, aksi taktirde diploma yerine geçen Geçici Mezuniyet Belgesi almak isteyen öğrenciler; Atılım Üniversitesi 

İncek Kampüsü Öğrenci İşleri birimine başvuracaklardır.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİNİ ALMIŞ, DİPLOMASINI ALACAK ÖĞRENCİLER

Geçici Mezuniyet Belgesini alan öğrenciler almış oldukları bu belgenin aslı ile birlikte Atılım Üniversitesi Öğrenci İşlerine başvurmaları halinde diplomalarını teslim alabileceklerdir.

Not: Geçici Mezuniyet Belgesini kaybeden öğrenciler: 
"Atılım Üniversitesi ........... anabilimdalı .....bölümünden.............. yılında almış olduğum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür." içerikli Ulusal bir gazete'de yayınlanan ilan verilmelidir. Yayımlanan gazete ilanı örneği ile öğrenci işlerine başvurulacaktır. 

 

Gerekli Belgeler

  • Geçici Mezuniyet Belgesi (Alındı ise) 
  • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

Diploma Listesi için Tıklayınız....