İngilizce Tez Yazan Öğrencilerin Dikkatine...!

Tez çalışmasını ingilizceyazan öğrencilerin, Tez Yazım Yönergesinin İngilizce hazırlanmış şekline bakmaları rica olunur.