Mezun durumda olan öğrencilerin dikkatine

Mezun Durumda olan öğrenciler Geçici Mezuniyet Belgesini 15.02.2014 tarihinden itibaren Atılım Üniversitesi Öğrenci İşleri İncek Kampüsünden şahsen alabilirler.