2017-2018 Post Graduate And PHD Schedule

               
               
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Zaman Sınıf  
ICM 500 Seminer (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Çılga RESULOĞLU 0 Salı 13.30-16.30 İncek  
ICM 501 Tasarımda Gerçeklik ve Düşler (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Feray ÜNLÜ 3 Çarşamba 15.30-18.30 İncek  
ICM 521 Toplumsal Değişim Kent ve Mimarlık (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Emel AKIN 3 Perşembe 09.30-12.30 İncek  
ICM 527 Kültürel Miras Yönetimi (seçmeli) Prof. Dr. Şule PFIEFFER TAŞ 3 Perşembe 15.30-18.30 İncek  
ICM 531 Yapı Akustiği Teorisi (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Filiz BAL KOÇYİĞİT 3 Salı 10.30-13.30 İncek  
ICM 599 Tez (zorunlu) Atanacak Tez Danışmanları 0        
ISL 555-02 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNEŞ 3 Çarşamba 09.30-12.30 İncek  
               
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
OZH 500 Seminer (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Mehmet İSTEMİ 0 Cuma 18.30-21.30 Akay  
OZH 521 İlamlı İcra (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Cengiz KULAKSIZ 3 Cuma 18.30-21.30 Akay  
OZH 531 Çek Hukuku ve Uygulamaları (seçmeli) Prof. Dr. Celal GÖLE 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
OZH 541 İş Hukukunun Genel Esasları (seçmeli) Prof. Dr. Sarper SÜZEK 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
OZH 551 Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Doğa ELÇİN 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
OZH 561 Fikri Mülkiyet (seçmeli) Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
ISL 555-07 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Prof. Dr. Aynur YONGALIK 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
OZH 599 Tez Atanacak Tez Danışmanları 0        
               
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
KAM 500 Seminer (zorunlu) Doç. Dr. Emre TOROS 0 Salı 18.30-21.30 Akay  
KAM 501 Kamu Yönetimi ve Yönetim Kuramları (zorunlu) Prof. Dr. Halil İbrahim ÜLKER 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
KAM 503 Siyaset Kuramı (zorunlu) Doç. Dr. Hayriye ÖZEN 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
KAM 507 Türkiye’nin Güncel Toplumsal Sorunları(seçmeli) Doç. Dr. Hayriye ÖZEN 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
KAM 519 Türkiye’nin Siyasi Yapısı (seçmeli) Öğr. Gör. Dr. Tuğba GÜRÇEL 3 Cuma 18.30-21.30 Akay  
KAM 598 Dönem Projesi (zorunlu) Atanacak Proje Danışmanları 0        
KAM 599 Tez (zorunlu) Atanacak Tez Danışmanları 0        
ISL 555-03 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Doç. Dr. Emre TOROS 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
               
Turizm İşletmeciliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ISL 555-05 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
TUR 500 Seminer Prof. Dr. Hasan KAVAL 0 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
TUR 501 Genel Turizm (zorunlu) Dr. Enis TATAROĞLU 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
TUR 503 Turizm Mevzuatı (zorunlu) Prof. Dr. İbrahim BİRKAN 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
TUR 511 Turizm Pazarlaması (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Gonca GÜZEL ŞAHİN 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
TUR 598 Dönem Projesi Atanacak Proje Danışmanları 0        
TUR 599 Tez Atanacak Tez Danışmanları 0        
               
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
HIR 510 Reklam ve Tüketim Kültürü Prof. Dr. Özlen ÖZGEN 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
HIR 509 Reklam Eleştirisi (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Elif E. SÖNMEZ 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
HIR 500 Seminer Dr. Burak SÖNMEZER 0 Cuma 18.30-21.30 Akay  
HIR 599 Tez (zorunlu) Atanacak Tez Danışmanları 0        
HIR 598 Dönem Projesi (zorunlu) Atanacak Proje Danışmanları 0        
ISL 555-05 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
ISL 501 Çağdaş İşletmecilik (seçmeli) Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
ISL 506 Örgüt Teorisi (alan dışı seçmeli) Prof. Dr. Neşe SONGÜR 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
               
Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
UI500 Seminer Doç. Dr.           
UI501 Uluslararası İlişkiler Teorisi Yrd. Doç. Dr. Cenk Aygül 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
UI507 Uluslararası Hukuk Prof. Dr. Canan Ekşi 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
UI509 Dünden Bugüne Balkanlar Prof. Dr. Hasan Ünal 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
UI511 Dünden Bugüne Yükselen Çin Doç. Dr. Giray Fidan 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
UI504 Siyasi Tarih Prof. Dr. Hasan Ünal 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
ISL555-04 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Çınar Özen 3 Cuma 18.30-21.30 Akay  
UI500 Seminer Doç. Dr. Emre Toros   Salı 18.30-21.30 Akay  
UI 598 Dönem Projesi (zorunlu) Atanacak Proje Danışmanları 0        
UI 599 Tez (zorunlu) Atanacak Tez Danışmanları 0        
               
International Relations Master's Programme  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
IR500 Seminar Lect. Dr. Tuğba Gürçel   Salı 15.30-18.30 İncek  
IR599 Thesis Atanacak Tez Danışmanları 0        
IR503 Turkish Foreign Policy: Past and Present Yrd. Doç. Dr. Duygu Dersan Orhan 3 Perşembe 10.30-13.30 İncek  
IR507 History and Politics of the Balkans Prof. Dr. Hasan Ünal 3 Çarşamba 12.30-15.30 İncek  
IR509 Europian Union Yrd. Doç. Dr. Gözde Yılmaz  3 Salı 10.30-15.30 İncek  
IR513 Energy Geopolitics Prof. Dr. Ahmet Necdet Pamir          
IR505 European Political History Prof. Dr. Hasan Ünal 3 Perşembe 13.30-16.30 İncek  
MAN555-02 Araştırma Yöntemleri Pazartesi 3 Pazartesi  10.30-13.30 İncek  
               
Avrupa Birliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
AB500 Seminer Doç. Dr. Emre Toros   Salı 18.30-21.30 Akay  
AB599 Tez Çalışması Atanacak Tez Danışmanları 0        
AB501 Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı Doç. Dr. Dilek Yiğit 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
AB504 Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası Doç. Dr. Dilek Yiğit 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
AB503 Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi Prof. Dr. Hasan Ünal 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
ISL555-04 Araştırma Yöntemleri Dr.  3   18.30-21.30 Akay  
               
Uygulamalı İktisat Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ECON 503 Mikroiktisat (zorunlu) Doç. Dr. Özgür BOR 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
ECON 505 Makroiktisat (zorunlu) Öğr. Gör. Esra ŞENGÖR ŞENALP 3 Cuma 18.30-21.30 Akay  
ECON 511 İktisat Politikası (seçmeli) Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
ISL 555 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
               
Politik Ekonomi Doktora Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
POEC 600 Seminer (zorunlu) Doç. Dr. Hayriye ÖZEN 0 Pazartesi 18.30-21.30 İncek  
POEC 603 Politik Ekonomi Kuramları I (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif EREN 3 Salı 18.00-21.00 Akay  
POEC 617 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. Cenk AYGÜL 3 Çarşamba 09.30-12.30 İncek  
POEC 690 Yeterlik (zorunlu) Atanacak Öğretim Elemanları 0        
POEC 697 Tez Önerisi (zorunlu) Atanacak Öğretim Elemanları 0        
POEC 699 Tez (zorunlu) Atanacak Tez Danışmanları 0        
               
Politik Ekonomi Doktora Bilimsel Hazırlık Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
POEC 501 Sosyal Kuram ve Siyasal Akımlar Doç. Dr. Hayriye ÖZEN 3 Pazartesi  15.30-18.30 İncek  
POEC 503 İktisat Teorisi ve İktisadi Analiz Doç. Dr. Özgür BOR 3 Salı 10.30-13.30 İncek  
               
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ISL 555-05 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
LOJ 506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
LOJ 510 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DOĞANKAYA 3 Cuma 18.30-21.30 Akay  
LOJ 511 E-ticaret ve E-lojistik (seçmeli) Öğr. Gör. Nurcan ÖZYAZICI SUNAY 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
LOJ 516 İhracat ve İthalat Yönetimi (seçmeli) Öğr. Gör. Mehmet AYDINER 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
LOJ 521 Uluslararası Ticaret (zorunlu) Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
LOJ 523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik (zorunlu) Öğr. Gör. Dr. Murat SEZGİN 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
LOJ 598 Dönem Projesi (zorunlu) Atanacak Proje Danışmanları 0        
LOJ 599 Tez (zorunlu) Atanacak Tez Danışmanları 0        
               
Finansman Tezli Yüksek Lisans Programı  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
FNCE 500 Seminer Prof. Dr. Hasan KAVAL 0 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
FNCE 599 Tez Atanacak Tez Danışmanları 0        
ISL555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
               
Finansman Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
FNCE 598 Dönem Projesi Atanacak Proje Danışmanları 0        
               
Seçmeli Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ECON 505 Makroiktisat Dr. Esra ŞENGÖR ŞENALP 3 Cuma 18.30-21.30 Akay  
FNCE 504 Finansal Yönetim Prof. Dr. Ahmet AKSOY 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
FNCE 505 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi Doç. Dr. Emine Ebru AKSOY 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
FNCE 507 Uluslararası Finansman Doç. Dr. Emine Ebru AKSOY 3 Cuma 18.30-21.30 Akay  
FNCE 508 Mali Analiz Yrd. Doç. Dr. Zeki YANIK 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
FNCE 512 İşletmeler için Vergi Mevzuatı Prof. Dr. Sacit ÖNEN 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
FNCE 514 Muhasebe Kuramı ve Standartları Prof. Dr. Hasan KAVAL 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
FNCE 515 Yönetim Muhasebesi Prof. Dr. Hasan KAVAL 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
FNCE 517 Finansal Piyasalar Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
ISL555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
               
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ISL 500 Seminer Prof. Dr. Hasan KAVAL 0 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
ISL 555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
ISL 599 Tez Atanacak Tez Danışmanları 0        
               
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ISL 598 Dönem Projesi Atanacak Proje Danışmanları 0        
               
Seçmeli Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
FNCE 504 Finansal Yönetim Prof. Dr. Ahmet AKSOY 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
FNCE 508 Mali Analiz Yrd. Doç. Dr. Zeki YANIK 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
ISL 501 Çağdaş İşletmecilik Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
ISL 502 Pazarlama Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZGEN 3 Cuma 18.30-21.30 Akay  
ISL 503 Muhasebe Yrd. Doç. Dr. Zeki YANIK 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
ISL 505 Sayısal Yöntemler Prof. Dr. Abdullah ERSOY 3 Cuma 18.30-21.30 Akay  
ISL 506 Örgüt Teorisi Prof. Dr. Neşe SONGÜR 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
ISL 509 Üretim Yönetimi Doç. Dr. Turan Erman ERKAN 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
ISL 511 İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. İsmail BİRCAN 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
ISL 555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
               
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
MAN 555-01 Research Methods Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 15.30-18.30 Akay  
MBA 500 Seminar Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER 0 Perşembe 12.30-15.30 İncek  
MBA 599 Thesis Atanacak Tez Danışmanları 0        
               
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
MBA 598 Term Project Atanacak Proje Danışmanları 0        
               
Seçmeli Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
MAN 555-01 Research Methods Yrd.Doç. Dr. Çiğdem Ceyhanoğlu 3 Thursday 15.30-18.30 Akay  
MBA 501 Contemporary Management Yrd. Doç. Dr. Yasemin ZENGİN 3 Friday 15.30-18.30 Akay  
MBA 502 Marketing Management Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZGEN 3 Friday 18.30-21.30 Akay  
MBA 503 Accounting Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA 3 Wednesday 18.30-21.30 Akay  
MBA 504 Financial Management Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 3 Friday 18.30-21.30 Akay  
MBA 505 Quantitative Methods Prof. Dr. Abullah ERSOY 3 Thursay 15.30-18.30 Akay  
MBA 506 Organization Theory Dr. Mehmet ARGUN 3 Friday 15.00-18.00 Akay  
MBA 507 Financial Statement Analysis Prof. Dr. Figen ZAİF 3 Wednesday 13.30-16.30 Akay  
MBA 509 Operations Management Doç. Dr. Turan Erman ERKAN 3 Wednesday 15.30-18.30 Akay  
MBA 511 Human Resources Management Yrd. Doç. Dr. Şule TUZLUKAYA 3 Thursday 18.00-21.00 Akay  
               
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı (Türkçe)  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ISL 555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
SY 500 Seminer Prof. Dr. Hasan KAVAL 0 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
SY 599 Tez Atanacak Tez Danışmanları 0        
               
Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Türkçe)  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
SY 598 Dönem Projesi Atanacak Proje Danışmanları 0        
               
Seçmeli Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ISL 511 İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. İsmail BİRCAN 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
ISL 555-01 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 18.30-21.30 Akay  
SY 501 Sağlık Kurumları Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU 3 Pazartesi 18.30-21.30 Akay  
SY 505 Sağlık Ekonomisi Yrd. Doç. Dr. Gürsan ŞENALP 3 Salı 18.30-21.30 Akay  
SY 507 Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim Yrd. Doç. Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay  
               
İşletme Doktora Programı (Türkçe)  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ISL 600 Seminer Prof. Dr. Hasan KAVAL 0 Pazartesi 15.00-18.00 Akay  
ISL 601 Araştırma Yöntemleri Prof. Dr. Bedriye SARAÇOĞLU 3 Çarşamba 15.00-18.00 Akay  
ISL 606 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. İsmail EROL 3 Perşembe 09.30-12.30 İncek  
ISL 623 Çağdaş Örgüt Kuramları Prof. Dr. Neşe SONGÜR 3 Pazartesi 15.00-18.00 Akay  
ISL 690 Yeterlik Atanacak Öğretim Elemanları 0        
ISL 697 Tez Önerisi Atanacak Öğretim Elemanları 0        
ISL 699 Tez Atanacak Tez Danışmanları 0        
               
               
Muhasebe-Finans Seçmeli Alan Dersleri:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ISL 603 İleri Finansal Muhasebe Prof. Dr. Aydın KARAPINAR 3 Pazartesi 11.00-14.00 Akay  
ISL 605 Finansal Yönetim Yrd. Doç. Dr. Burcu DİNÇERGÖK 3 Perşembe 10.30-13.30 Akay  
ISL 610 Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA 3 Perşembe 15.30-18.30 Akay  
ISL 617 Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi Doç. Dr. Emine Ebru AKSOY 3 Salı  15.30-18.30 Akay  
ISL 618 Muhasebe Denetimi Prof. Dr. Hasan KAVAL 3 Salı  09.30-12.30 İncek  
ISL 622 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi Prof. Dr. Ahmet AKSOY 3 Perşembe 15.30-18.30 Akay  
ISL 624 Mali Analiz Prof. Dr. Hasan KAVAL 3 Perşembe 09.30-12.30 İncek  
ISL 625 İşletmelerde Kurumsallaşma, Riskler ve Kontrol Yöntemleri Prof. Dr. Hasan KAVAL 3 Perşembe 13.30-16.30 İncek  
               
               
Pazarlama Seçmeli Alan Dersleri:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Sınıf  
ISL 602 Stratejik Pazarlama Yönetimi Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER 3 Perşembe 12.30-15.30 Akay  
ISL 611 Hizmet Pazarlaması Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU 3 Pazartesi 15.00-18.00 Akay  
ISL 612 Pazarlama Modelleri Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU 3 Salı 15.00-18.00 Akay  
ISL 613 Tedarik Zinciri Yönetimi Prof. Dr. Nurettin PARILTI 3 Çarşamba 15.00-18.00 Akay  
ISL 616 Strateji ve İşletme Politikası Prof. Dr. Dursun BİNGÖL 3 Cuma 11.00-13.00 Akay  
ISL 620 Uluslararası Pazarlama Stratejileri Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER 3 Salı 15.00-18.00 Akay  
ISL 627 Stratejik Marka Yönetimi Doç. Dr. Mehmet BAŞ 3 ÇArşamba 11.00-14.00 Akay  
               
İşletme Doktora Programı (İngilizce)  
Zorunlu Dersler:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Day Time Class  
MAN 600 Seminar Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR 0 Wednesday 13.00-16.00 İncek  
MAN 601 Research Methods Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Thursday 15.00-18.00 Akay  
MAN 606 New Approaches in Production Management Prof. Dr. İsmail EROL 3 Wednesday 11.00-14.00 Akay  
MAN 623 Contemporary Organization Theory Yrd. Doç. Dr. Şule TUZLUKAYA 3 Thursday 15.00-18.00 Akay  
MAN 690 Qualification Atanacak Öğretim Elemanları 0        
MAN 697 Thesis Proposal Atanacak Öğretim Elemanları 0        
               
Muhasebe-Finans Seçmeli Alan Dersleri:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Day Time Class  
MAN 603 Advanced Financial Accounting Prof. Dr. Aydın KARAPINAR 3 Monday 14.00-17.00 Akay  
MAN 605 Financial Management Yrd. Doç. Dr. Burcu DİNÇERGÖK 3 Friday 12.00-15.00 Akay  
MAN 610 Selective Topics in Cost and Managerial Accounting Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA 3 Thursday 18.30-21.30 Akay  
MAN 617 Investment Project Analysis and Firm Valuation Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 3 Tuesday 12.00-15.00 Akay  
MAN 618 Auditing Prof. Dr. Figen ZAİF 3 Wednesday 16.30-19.30 Akay  
MAN 622 Investment Analysis and Portfolio Management Prof. Dr. Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU 3 Tuesday 15.00-18.00 Akay  
MAN 624 Financial Analysis Prof. Dr. Figen ZAİF 3 Wednesday 13.30-16.30 Akay  
MAN 625 Corporate Governance, Risks and Internal Control Prof. Dr. Aydın KARAPINAR 3 Monday 17.00-20.00 Akay  
               
Pazarlama Seçmeli Alan Dersleri:  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Day Time Class  
MAN 602 Strategic Marketing Management Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER 3 Monday 09.30-12.30 Akay  
MAN 611 Services Marketing Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER 3 Monday 12.30-15.30 Akay  
MAN 612 Marketing Models Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER 3 Monday 15.30-18.30 Akay  
MAN 613 Supply Chain Management Prof. Dr. Abdullah ERSOY 3 Tuesday 15.30-18.30 Akay  
MAN 616 Strategy and Business Policy Yrd. Doç. Dr. Şule TUZLUKAYA 3 Tuesday 12.00-15.00 Akay  
MAN 620 International Marketing Strategies Prof. Dr. Mehmet Mithat ÜNER 3 Monday 18.30-21.30 Akay  
               
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Day Time Class  
ELIT 500 Seminar Yrd. Doç. Dr. Kuğu TEKİN 0 Monday 09.30-12.30 İncek  
ELIT 507 Shakespeare's Problem Plays Yrd. Doç. Dr. Evrim DOĞAN ADANUR 3 Tuesday 13.30-16.30 İncek  
ELIT 512 Victorian Novel Prof. Dr. Belgin ELBİR 3 Monday 13.30-16.30 İncek  
ELIT 514 Post/Colonial Novel Prof. Dr. Gülsen CANLI 3 Tuesday 09.30-12.30 İncek  
ELIT 599 Thesis Atanacak Tez Danışmanları 0        
MAN 555-01 Research Methods Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 15.30-18.30 Akay  
               
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Doktora Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Day Time Class  
ELIT 600 Seminar Yrd. Doç. Dr. Kuğu TEKİN 0 Monday 09.30-12.30 İncek  
ELIT 602 Topics in Literary Studies Doç. Dr. Lerzan GÜLTEKİN 3 Monday 13.30-16.30 İncek  
ELIT 622 20 th Century Poetry Prof. Dr. Belgin ELBİR 3 Tuesday 09.30-12.30 İncek  
ELIT 636 History and the Novel Prof. Dr. Oya BATUM MENTEŞE 3 Tuesday 13.30-16.30 İncek  
ELIT 655 Research Methods Yrd. Doç. Dr. Kuğu TEKİN 3 Wednesday 09.30-12.30 İncek  
ELIT 690 Qualification Atanacak Öğretim Elemanları 0        
ELIT 697 Thesis Proposal Atanacak Öğretim Elemanları 0        
ELIT 699 Thesis Atanacak Tez Danışmanları 0        
               
Çeviri Bilim Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Day Time Class  
ETI 500 Seminer (zorunlu) Yrd. Doç. Dr.İsmail ERTON 0 Monday LAW FACULTY Z-07 18.00-21.00  
ETI 503 Special Topics II (seçmeli) Prof. Dr. Ayfer ALTAY 3 Tuesday FEF-202 13:30-16:30  
ETI 519 Translation of European Union Texts I (seçmeli) Prof. Dr. Berrin AKSOY 3 Monday FEF-202 13:30-16:30  
ETI 598 Dönem Projesi (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Özlem ŞAHİN SOY 0        
ETI 599-01 Tez (zorunlu) Prof. Dr. Berrin AKSOY  0        
ETI 599-02 Yrd. Doç. Dr.İsmail ERTON        
ETI 599-03 Yrd. Doç. Dr. Özlem ŞAHİN SOY        
MAN 555-01 Research Methods (zorunlu) Yrd. Doç. Dr. Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU 3 Perşembe 15.30-18.30 Akay  
               
Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı  
Dersin Kodu Dersin Adı Öğretim Elemanı Kredi Gün Saat Yer  
KMH 511 Modern Devlet Teorisinde Ana Temalar (seçmeli) Yrd. Doç. Dr. A. Aslı ŞİMŞEK 3 Salı 18.30-12.30 Akay  
KMH 514 Birey Toplum ve Devlet İlişkileri (seçmeli) Prof. Dr. Kadir CANGIZBAY 3 Çarşamba 18.30-12.30 Akay  
KMH 522 İdare Yargı (seçmeli) Prof. Dr. Metin GÜNDAY 3 Pazartesi 18.30-12.30 Akay  
KMH 599 Tez (zorunlu) Atanacak Tez Danışmanları 0        
ISL 555-07 Araştırma Yöntemleri (zorunlu) Prof. Dr. Aynur YONGALIK 3 Perşembe 18.30-21.30 Akay