Graduate School Committee

 

Adı Soyadı

 

Görevi

 

Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu

 

 

Enstitü Müdürü

 

Öğr. Gör. Dr. Eşref Uğur Çelik

 

 

 

Enstitü Müdür Yardımcısı

 

Prof. Dr. Metin Günday

 

 

Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Hasan Ünal

 

 

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Hasan Kaval

 

 

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Berrin Aksoy

 

 

Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Özgür Bor

 

 

İktisat Anabilim Dalı Başkanı

 

    Prof. Dr. Sarper Süzek

 

     

    Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı

 

   Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

 

   

    Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı     Başkanı

 

Doç. Dr. Azade Lerzan Gültekin

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Emre Toros

 

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı     Başkanı

 

Prof. Dr. İbrahim Birkan

 

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı

     

     Yrd. Doç. Dr. Elif Güneş

 

     

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı