S.1. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının koşulları nelerdir?
C.1. Tezli yüksek lisans programına müracatta ALES ve yabancı dil puanı aranır. Ücret 4700-USD'dır. Tezsiz programlarda ALES ve yabancı dil puanı aranmaz. Ücret 4000-USD'dır. Bu ücretler programın tamamını kapsar. Süresinde bitmeyen programlar, ders tekrarı, tez döneminin uzaması durumlarında ilave ücret alınır.
Tezli yüksek lisans programında yedi ders ve bir seminer görülür ve başarı durumunda tez çalışmasına geçilir. Tezsiz programlarda on ders ve bir seminer dersi görülür.
S.2. Dersler nerede ve ne zaman yapılır? Devam mecburiyeti var mıdır?
C.2. Dersler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Akay Cad. (Bakanlıklar/Ankara) No:7'deki binasında yapılır. Ders saatleri hafta içi saat 18.30-21.30 saatleri arasındadır. Her öğrenci aldığı her ders için derslerin en az %70 (on dört haftanın yaklaşık on haftası) dersi takip etmek zorundadır.
S.3. Müracaat edebilmemiz için ALES ve dil notu gerekiyor mu?
C.3. Tezsiz yüksek lisans programları için ALES ve dil notu şartı aranmaz. Tezli programlar için ise asgari 55 ALES puanı ve müracat edilen yüksek lisans programının gerektirdiği asgari dil notu şartı aranır. Dil notu şartının ikinci dönem sonuna kadar yerine getirilmesi mümkündür. 
S.4. Dil sınavı yapıyor musunuz? YDS, TOEFL vb. sınavlara girmek zorunda mıyız?
C.4. Üniversitemizin Hazırlık Okulu bünyesinde yılda iki kez sınav yapılmaktadır. Bu sınavlardan aldığınız notlar, Atılım Üniversitesi için geçerlidir. 
S.5. Yabancı dil sınavlarının benzeri sınavlarla karşılıklarını nereden öğrenebilirim?
S.6. Yüzlük sistemin dörtlük sistemde karşılığı nedir?
S.7. Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar doktoraya başvurabilir mi?
C.7. Tezsiz yüksek lisans mezunu olanlar doktora programlarına başvuramamaktadırlar. Ancak 06.02.2013tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerin doktora programlarına başvuru hakkı bulunmaktadır.