Savunma Öncesi Tez İşlemleri

► İntihal testinden geçirilmiş ve tez danışmanından onay almış tezinizden Enstitü’ye teslim edilmek üzere 1 adet spiralli kopya hazırlayınız.

► Enstitü internet sayfasından alacağınız “Yüksek Lisans/Doktora Tez Teslim Formu”nun (A-6) tezinizle ilgili kısımlarını doldurup, danışmanınıza imzalatınız.  

► Enstitü internet sayfasından alacağınız “Yüksek Lisans/Doktora Tez Teslim Formu”nu (Ö-15) doldurunuz. 

► Yukarıda belirtilen formları ve tezinizi Enstitü’ye teslim ediniz.

►Jüri üyeleri ve savunma tarihiniz belirlendikten sonra, tezinizden jüri üyelerine dağıtılmak üzere yüksek lisans için 5, doktora için 7 spiralli kopya hazırlayınız.

Enstitü internet sayfasından alacağınız “Tez Savunması Öncesi Jüri Üyelerine Tezin Teslim Tutanağı”nı (Ö-22) doldurunuz ve jüri üyelerinize tezinizi teslim ederken bu tutanağa imza attırınız. Tutanağı Enstitü’ye teslim ediniz.

 

Tez savunmasına girecek ve tezini teslim edecek öğrencilerin dikkatine

 

Tez Savunması Öncesi İzlenecek Adımlar

Atılım üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım klavuzuna uygun hale getirmelidir.

Tez yazım klavuzuna uygun hale getirilmeyen tezler enstitü tarafından kabul edilmez.

Öğrenci atılım.edu.tr uzantılı mail adresine tanımlı turnitin programında tezini taratmalıdır. (veya danışman hocanız ile iletişime geçiniz)

İsim ve Soyisim alanları büyük harfle başlamalı diğer harfler küçük yazılmalı, ayrıca ödev ismi Tez ismiyle yüklenmelidir.

Örnek:

Ad: Elif

Soyadı: Boduroğlu

Ödev ismi: Tez

Turnitin raporu için danışmanınıza e-mail atarken giriş kısmından kaynakçaya kadar olan kısmı göndermeniz gerekmektedir.

İntihal %20den fazla cıkar ise gerekli değişiklikler yapılarak tezin intihal raporu %20 sınırının altına indirilmelidir.

%20 sınırının altında kalan tezini savunma öncesi sosyal bilimler enstitüsü araştırma görevlisinin mail hesabına elif.boduroglu@atilim.edu.tr tezini ve danışman hocalarının isimlerini yazarak e-mail göndermelidir.