Tez Yazım Yönergesi

2014-2015 Bahar Döneminden itibaren Enstitümüze tez teslim ederek tez savunmasına girecek öğrenciler, aşağıdaki Tez Yazım Yönergesi'ne tabiidir.

      Tez Yazım Yönergesi 

          Thesis Writing Drictives